1ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Μάιος 2001)

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Θ.

 

1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές μεταρρύθμισης

 

10-13 Μαίου 2001

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης

Κομοτηνή

2ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Μάρτιος 2005)

2ο Διεθνές Συνέδριο
Μάρτιος 2005 (Ρέθυμνο)
(Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παν/μίου Κρήτης)
Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου με θέμα: Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα του Νέου Αιώνα. (βλ πρόγραμμα).

3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Οκτώβριος 2008, Αθήνα)


3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΚΠ

Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα «δημόσιου-ιδιωτικού» στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής (βλ.πρόγραμμα)

Τα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΚΠ εκδόθηκαν σε τόμο, ο οποίος είναι διαθέσιμος και σε

ηλεκτρονική μορφή:

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

24-25 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα

4ο Διεθνές Συνέδριο (9-11 Νοεμβρίου 2011, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ

 

9-11 Νοεμβρίου 2011, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα)

Διεξαγωγή 4ου διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΚΠ με θέμα: Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις (βλ. ανακοίνωση αφίσα και  πρόγραμμα συνεδρίου)

Η κεντρική ομιλία του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 18.30  (αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα») από τον David Piachaud, καθηγητή του London School of Economics and Political Science (LSE), με θέμα: Η κοινωνική πολιτική στον 21ο αιώνα (Social policy for the 21st centrury).

Σε ειδική συνεδρία (στρογγυλό τραπέζι) με θέμα Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία: Εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 18.30 (αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα»), έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν οι B. Greve, Μ. Πετμεζίδου, D. Piachaud και Σ. Ρομπόλης.

Ταυτότητα

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ). Η ΕΕΚΠ είναι ο συλλογικός επιστημονικός φορέας των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, του διαλόγου και της γνώσης στο διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Αποστολή της είναι η ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών πολιτικών για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και για τη διασφάλιση καθολικών κοινωνικών δικαιωμάτων για συλλογική ευημερία. Καθήκον της είναι η ανάπτυξη συνεργασίας/αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και η ενίσχυση ανάλογων διεθνών επιστημονικών/ερευνητικών συνεργασιών.

Η ΕΕΚΠ ιδρύθηκε το 2001 και έχει σήμερα σχεδόν 250 μέλη. Οι επιστημονικές δραστηριότητες της έχουν αφετηρία:

 • τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων (από το 2001), διαλέξεων και ημερίδων (από το 2002), θεματικών σεμιναρίων (από το 2009)
 • την έκδοση συλλογικών τόμων (από το 2004) και πρακτικών συνεδρίων (από το 2010)
 • τη δημιουργία και ανάρτηση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού (από το 2013)

Η ύπαρξη της ΕΕΚΠ εξαρτάται από τη συμμετοχή και τη δράση των μελών της. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, συμπληρώστε και στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας στην Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής info@eekp.gr .

 

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΚΠ.

13 Αυγούστου 2013

***

Εγγραφή Νέων Μελών

Η οικονομική στήριξη της ΕΕΚΠ είναι σημαντική για τις μελλοντικές της δράσεις και για αυτό  καλούμε  τα μέλη να  καταβάλουν τη συνδρομή τους.

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της συνδρομής σας στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΚΠ στην Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας καθώς και συνδρομή μέλους 2023.

IBAN: GR61 0172 0820 0050 8207 5504 726  (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) 

Ετήσια Συνδρομή: 

 • 20 Ευρώ και 
 • 10 Ευρώ για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Αίτηση εγγραφής μέλους

Μελέτες

Μελέτες
Έργα
Συμμετοχή της ΕΕΚΠ στην υλοποίηση του έργου: Φτώχεια και εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσηςστο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (πληροφορίες για το έργο, Μελέτη1Μελέτη 2Σεμινάριο 1, Σεμινάριο 2)


Μελέτες

 

Παπαθεοδώρου, Χ. & Δαφέρμος, Γ., Διαστάσεις της φτώχειας και της αποστέρησης των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Αττική, Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010. (κείμενο).

 

Πολυζωΐδης, Π., Σκαμνάκης, Χ. & Τήκος, Ε., Χαρτογράφηση υπηρεσιών, φορέων και οργανώσεων για δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010 (κείμενο)

Ετήσιες Εκδόσεις

Ετήσιες Εκδόσεις
Ετήσιες Εκδόσεις της ΕΕΚΠ Η σειρά των Ετησίων Εκδόσεων αντανακλά την προσπάθεια της Εταιρείας να ενισχύσει τον (διε-)επιστημονικό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση πάνω σε καίρια κοινωνικά προβλήματα και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους μέσα από μορφές κοινωνικής παρέμβασης που συγκροτούν το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Έχουν εκδοθεί τα παρακάτω βιβλία:

 

Πετμεζίδου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ), Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα, Εξάντας, 2004.

 

Μπάγκαβος, Χ. & Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.), Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2006.

 

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

Πρόκου, Ελ. (επιμ.), Κοινωνικές Διαστάσεις των Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Συγκριτική και Διεθνής Προσέγγιση, Αθήνα, Διόνικος, 2011.

1ο Τεύχος 2013

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΕΚΠ

1ο ΤΕΥΧΟΣ  2013


Μεταπτυχιακές Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής (Ελλάδα)

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΠΜΣ “Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής” (http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate)

 

 • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία” (https://pms.socadm.duth.gr/)

 

 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

ΠΜΣ “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική” (http://dsep.uop.gr/pms-ekp/)

Επικοινωνία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

(για την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής)
Λ. Συγγρου 134, 4ος όροφος (ΚΕΚΜΟΚΟΠ),
17671 Καλλιθέα, Αττική
e-mail:  infoeekp@gmail.com

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Μέχρι 31 Οκτωβρίου – 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Άνοιξη 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

conf

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, Μάρτιος 2014

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής προκηρύσσει το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονικών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστημονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντίδραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη μετα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό επιστημονικό διάλογο στις παρακάτω θεματικές ενότητες (που ανάγονται σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, συγκριτικό και διεθνές επίπεδο):

 • Κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανισότητα
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνηση
 • Κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη
 • Συστήματα κοινωνικής προστασίας και σύγχρονες μεταρρυθμίσεις
 • Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτικές λιτότητας
 • Πολιτική απασχόλησης
 • Πολιτική υγείας
 • Κοινωνική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη
 • Οικογενειακή πολιτική
 • Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα
 • Κοινωνική εργασία
 • Μεταναστευτική πολιτική και μετανάστευση
 • Κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Κοινωνική πολιτική και φύλο
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Φτώχεια, αστικός χώρος και στεγαστική πολιτική
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνική οικονομία
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιστημονικές προτάσεις εκτός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων θα ενταχθούν σε ανεξάρτητη συνεδρία/ες -με την προϋπόθεση να κινούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής.

Το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθεί πριν το συνέδριο στη νέα ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ (που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας). Επιλεγμένες εισηγήσεις (με τη μορφή επιστημονικών άρθρων) και μετά από περαιτέρω ανώνυμη διττή κρίση, θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο της εκδοτικής Σειράς Κοινωνικής Πολιτικής που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το 2014 και να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΚΠ.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων (μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) η 31η Οκτωβρίου 2013.

Η ακριβής ημερομηνία του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός χρονικός συνδυασμός ισχυρής παρουσίας προσκεκλημένων συναδέλφων από το εξωτερικό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ΕΕΚΠ (με τη συνεργασία/συνδρομή Πανεπιστημιακών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξίου Α., Βενιέρης Δ., Γράβαρης Δ., Δημουλάς Κ., Καλλινικάκη Θ., Κασίμης Χ., Κουζής Ι., Μαλούτας Θ., Ματσαγγάνης Μ., Μητράκος Θ., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Χ., Πετμεζίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Θ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ., Σωτηρόπουλος Δ. Α., Τσακλόγλου Π., Υφαντόπουλος Ι.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενιέρης Δ., Δημουλάς Κ., Καζάνη Α., Κουραχάνης Ν., Παπαδοπούλου Δ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ.

Επικοινωνία και αποστολή περιλήψεων

Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com].

***

Links

 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Τμήματα:

 

 

 

 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου): http://dsep.uop.gr/

 

Ακαδημαϊκά Τμήματα του Εξωτερικού:

 

 

 

 

 

 

Άλλοι Σύνδεσμοι: