Επικοινωνία

 

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

 

(για την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής)
Λ. Συγγρου 134, 4ος όροφος (ΚΕΚΜΟΚΟΠ),
17671 Καλλιθέα, Αττική
e-mail:  info@eekp.gr