Εγγραφή Νέων Μελών

Τακτικά μέλη στην Εταιρεία μπορούν να γίνουν πρόσωπα που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί με τη διδασκαλία, την πρακτική, την έρευνα ή τη μελέτη του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και έχουν σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές ή/και ανάλογη ερευνητική εμπειρία. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές σε συναφή με την κοινωνική πολιτική γνωστικά αντικείμενα.

Ετήσια Συνδρομή: 

  • 20 Ευρώ και 
  • 10 Ευρώ για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Αίτηση εγγραφής μέλους