Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Μέχρι 31 Οκτωβρίου – 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Άνοιξη 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

conf

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, Μάρτιος 2014

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής προκηρύσσει το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονικών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστημονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντίδραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη μετα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό επιστημονικό διάλογο στις παρακάτω θεματικές ενότητες (που ανάγονται σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, συγκριτικό και διεθνές επίπεδο):

 • Κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανισότητα
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνηση
 • Κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη
 • Συστήματα κοινωνικής προστασίας και σύγχρονες μεταρρυθμίσεις
 • Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτικές λιτότητας
 • Πολιτική απασχόλησης
 • Πολιτική υγείας
 • Κοινωνική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη
 • Οικογενειακή πολιτική
 • Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα
 • Κοινωνική εργασία
 • Μεταναστευτική πολιτική και μετανάστευση
 • Κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Κοινωνική πολιτική και φύλο
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Φτώχεια, αστικός χώρος και στεγαστική πολιτική
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνική οικονομία
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιστημονικές προτάσεις εκτός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων θα ενταχθούν σε ανεξάρτητη συνεδρία/ες -με την προϋπόθεση να κινούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής.

Το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθεί πριν το συνέδριο στη νέα ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ (που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας). Επιλεγμένες εισηγήσεις (με τη μορφή επιστημονικών άρθρων) και μετά από περαιτέρω ανώνυμη διττή κρίση, θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο της εκδοτικής Σειράς Κοινωνικής Πολιτικής που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το 2014 και να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΚΠ.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων (μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) η 31η Οκτωβρίου 2013.

Η ακριβής ημερομηνία του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός χρονικός συνδυασμός ισχυρής παρουσίας προσκεκλημένων συναδέλφων από το εξωτερικό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ΕΕΚΠ (με τη συνεργασία/συνδρομή Πανεπιστημιακών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξίου Α., Βενιέρης Δ., Γράβαρης Δ., Δημουλάς Κ., Καλλινικάκη Θ., Κασίμης Χ., Κουζής Ι., Μαλούτας Θ., Ματσαγγάνης Μ., Μητράκος Θ., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Χ., Πετμεζίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Θ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ., Σωτηρόπουλος Δ. Α., Τσακλόγλου Π., Υφαντόπουλος Ι.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενιέρης Δ., Δημουλάς Κ., Καζάνη Α., Κουραχάνης Ν., Παπαδοπούλου Δ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ.

Επικοινωνία και αποστολή περιλήψεων

Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com].

***