2ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Μάρτιος 2005)

2ο Διεθνές Συνέδριο
Μάρτιος 2005 (Ρέθυμνο)
(Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παν/μίου Κρήτης)
Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου με θέμα: Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα του Νέου Αιώνα. (βλ πρόγραμμα).