Εκλογές ΕΕΚΠ 2021

ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΕΚΠ

Αγαπητά μέλη της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής

Όπως σας ενημερώσαμε με προηγούμενο σημείωμά μας οι εκλογές για τα νέα μέλη του ΔΣ και την ελεγκτική επιτροπή για το διάστημα 2021-2022 θα γίνουν ηλεκτρονικά από τις 22 Νοέμβρη 2021 και ώρα 20.00 έως τις 23 Νοέμβρη και ώρα 23.30. 

Της εκλογικής διαδικασίας θα προηγηθεί η επαναληπτική συνέλευση της ΕΕΚΠ  η οποία θα γίνει, επίσης, ηλεκτρονικά 22 Νοέμβρη  από τις 18.30 έως τις 20.30 στον παρακάτω σύνδεσμο του Microsoft teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ayB0L_qr5KoKjViK75DyWw43NpWdv78dGJcOYmbljzpA1%40thread.tacv2/1636471415996?context=%7b%22Tid%22%3a%2203eb17fa-57e4-4135-a655-c46a52a5e21f%22%2c%22Oid%22%3a%22eede3d65-5b71-4e39-8e37-d0ce6c4bfbe2%22%7d

Υποψηφιότητες για το ΔΣ και την ελεγκτική επιτροπή μπορούν να κατατεθούν με e-mail στη διεύθυνση info@eekp.gr μέχρι και την Παρασκευή 19 Νοέμβρη στις 15.00

Μπορούν να ψηφίσουν και να θέσουν υποψηφιότητα όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη στα οποία η εφορευτική επιτροπή θα αποστείλει δύο συνδέσμους πρόσβασης στο σύστημα Zeus. Έναν σύνδεσμο για την εκλογή των μελών του ΔΣ και έναν σύνδεσμο για την εκλογή των μελών  της ελεγκτικής επιτροπής. 

Ταμειακώς τακτοποιημένα είναι όλα τα μέλη που κατέβαλαν την ετήσια συνδρομή για το 2021 (όχι απαραίτητα για τα προηγούμενα έτη) η οποία είναι 20 ευρώ. Για τους υποψήφιους διδάκτορες η ετήσια συνδρομή είναι 10 ευρώ.

Τη συνδρομή σας μπορείτε να την καταθέσετε στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΚΠ:    

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

IBAN: GR61 0172 0820 0050 8207 5504 726

BIC/SWIFT CODE: PIRBGRAA

σημειώνοντας το Επώνυμό σας και ως αιτιολογία: ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ 2021.

Κατόπιν σας ζητάμε να αποστείλετε απόδειξη κατάθεσης της συνδρομής σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΕΚΠ: info@eekp.gr ώστε να μπορέσει έγκαιρα η εφορευτική επιτροπή να ετοιμάσει τον κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στην εκλογική διαδικασία.

Ο πρόεδρος της ΕΕΚΠ

Αναπληρωτής Καθηγητής

Κώστας Δημουλάς