Επικοινωνία

Διεύθυνση Αλληλογραφίας:

(για την Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής)
Λ. Συγγρου 134, 4ος όροφος (ΚΕΚΜΟΚΟΠ),
17671 Καλλιθέα, Αττική
e-mail:  infoeekp@gmail.com