Εγγραφή Νέων Μελών

Τακτικά μέλη στην Εταιρεία μπορούν να γίνουν πρόσωπα που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί με τη διδασκαλία, την πρακτική, την έρευνα ή τη μελέτη του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και έχουν σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές ή/και ανάλογη ερευνητική εμπειρία. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές σε συναφή με την κοινωνική πολιτική γνωστικά αντικείμενα.

Τέλος εγγραφής: 15 Ευρώ,
Ετήσια Συνδρομή: Τακτικά μέλη 30 Ευρώ (Δόκιμα μέλη 15 Ευρώ).

Αίτηση εγγραφής μέλους