Προκήρυξη 3ου Τεύχους Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική

teekp_logo

Πρόσκληση προς του εισηγητές του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΚΠ

 

 

Το ΔΣ της ΕΕΚΠ καλεί όσους από τους εισηγητές του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ενδιαφέρονται για τη δημοσίευση της εισήγησής τους στα επόμενα τεύχη του Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική να την υποβάλλουν αφού την επεξεργαστούν και μετατρέψουν σε μορφή επιστημονικού άρθρου σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο έγγραφο με τίτλο «Προδιαγραφές Υποβολής Επιστημονικών Άρθρων». Τίθεται υπόψη των συγγραφέων ότι το άρθρο στη νέα του μορφή θα υποβληθεί σε αξιολόγηση από ανώνυμους κριτές. Η σειρά δημοσίευσης θα κριθεί από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εργασιών και ολοκλήρωσης της αξιολόγησής τους. Σε περίπτωση ύπαρξης θεματικής συνάφειας από σεβαστό αριθμό άρθρων θα εξεταστεί η προοπτική κυκλοφορίας ενός ειδικού αφιερώματος ή αυτοτελών ενοτήτων.

 

Το Δ.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή καλούν επίσης όλα τα μέλη, συνεργάτες και φίλους του περιοδικού να υποβάλλουν για δημοσίευση κάθε μορφής επιστημονική εργασία, όπως άρθρα, έρευνες, αποτελέσματα συνεδρίων ή κάθε μορφής επιστημονικών συζητήσεων, βιβλιοκριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις, ή γνωστοποίηση εξαιρετικών βιβλιογραφιών, ελληνικής και διεθνούς, γύρω από τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και των άμεσα συναφών πεδίων.

Πρόγραμμα 5oυ Διεθνούς Συνεδρίου ΕΕΚΠ (8-10 Μαΐου Πάντειο Πανεπιστήμιο)

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, 8-10 Μαΐου

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

AFISA SYNEDRIO 3F

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής σας προσκαλεί στο 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονικών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστημονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντίδραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη μετα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.

 

Για το προσχέδιο του Προγράμματος πατήστε εδώ: 5ο Διεθνές ΕΕΚΠ – 2014

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξίου Α., Βενιέρης Δ., Γράβαρης Δ., Δημουλάς Κ., Καλλινικάκη Θ., Κασσίμης Χ., Κουζής Ι., Μαλούτας Θ., Ματσαγγάνης Μ., Μητράκος Θ., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Χ., Πετμεζίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Θ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ., Σωτηρόπουλος Δ. Α., Τσακλόγλου Π., Υφαντόπουλος Ι.

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενιέρης Δ., Δημουλάς Κ., Καζάνη Α., Κουραχάνης Ν., Παπαδοπούλου Δ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ.

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com].

 

1ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Μάιος 2001)

 

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Π.Θ.

 

1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

 

Η Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση: Νέες προκλήσεις, τάσεις και προοπτικές μεταρρύθμισης

 

10-13 Μαίου 2001

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αμφιθέατρο Πανεπιστημιούπολης

Κομοτηνή

2ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Μάρτιος 2005)

2ο Διεθνές Συνέδριο
Μάρτιος 2005 (Ρέθυμνο)
(Σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Παν/μίου Κρήτης)
Διεξαγωγή 2ου Συνεδρίου με θέμα: Κοινωνική Μεταβολή και Κοινωνική Πολιτική στην Ελλάδα του Νέου Αιώνα. (βλ πρόγραμμα).

3ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Οκτώβριος 2008, Αθήνα)


3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΚΠ

Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα «δημόσιου-ιδιωτικού» στο πεδίο της Κοινωνικής Πολιτικής (βλ.πρόγραμμα)

Τα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΚΠ εκδόθηκαν σε τόμο, ο οποίος είναι διαθέσιμος και σε

ηλεκτρονική μορφή:

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

24-25 Οκτωβρίου 2008, Αθήνα

4ο Διεθνές Συνέδριο (9-11 Νοεμβρίου 2011, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

4ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ

 

9-11 Νοεμβρίου 2011, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα)

Διεξαγωγή 4ου διεθνούς συνεδρίου της ΕΕΚΠ με θέμα: Ο ρόλος της κοινωνικής πολιτικής σήμερα: Κριτικές προσεγγίσεις και προκλήσεις (βλ. ανακοίνωση αφίσα και  πρόγραμμα συνεδρίου)

Η κεντρική ομιλία του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 18.30  (αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα») από τον David Piachaud, καθηγητή του London School of Economics and Political Science (LSE), με θέμα: Η κοινωνική πολιτική στον 21ο αιώνα (Social policy for the 21st centrury).

Σε ειδική συνεδρία (στρογγυλό τραπέζι) με θέμα Οικονομική κρίση και κοινωνική προστασία: Εθνικές, ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις, την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στις 18.30 (αμφιθέατρο «Σάκη Καράγιωργα»), έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν οι B. Greve, Μ. Πετμεζίδου, D. Piachaud και Σ. Ρομπόλης.

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Μέχρι 31 Οκτωβρίου – 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Άνοιξη 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

conf

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, Μάρτιος 2014

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής προκηρύσσει το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονικών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστημονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντίδραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη μετα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό επιστημονικό διάλογο στις παρακάτω θεματικές ενότητες (που ανάγονται σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, συγκριτικό και διεθνές επίπεδο):

 • Κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανισότητα
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνηση
 • Κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη
 • Συστήματα κοινωνικής προστασίας και σύγχρονες μεταρρυθμίσεις
 • Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτικές λιτότητας
 • Πολιτική απασχόλησης
 • Πολιτική υγείας
 • Κοινωνική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη
 • Οικογενειακή πολιτική
 • Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα
 • Κοινωνική εργασία
 • Μεταναστευτική πολιτική και μετανάστευση
 • Κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Κοινωνική πολιτική και φύλο
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Φτώχεια, αστικός χώρος και στεγαστική πολιτική
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνική οικονομία
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιστημονικές προτάσεις εκτός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων θα ενταχθούν σε ανεξάρτητη συνεδρία/ες -με την προϋπόθεση να κινούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής.

Το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθεί πριν το συνέδριο στη νέα ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ (που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας). Επιλεγμένες εισηγήσεις (με τη μορφή επιστημονικών άρθρων) και μετά από περαιτέρω ανώνυμη διττή κρίση, θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο της εκδοτικής Σειράς Κοινωνικής Πολιτικής που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το 2014 και να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΚΠ.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων (μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) η 31η Οκτωβρίου 2013.

Η ακριβής ημερομηνία του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός χρονικός συνδυασμός ισχυρής παρουσίας προσκεκλημένων συναδέλφων από το εξωτερικό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ΕΕΚΠ (με τη συνεργασία/συνδρομή Πανεπιστημιακών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξίου Α., Βενιέρης Δ., Γράβαρης Δ., Δημουλάς Κ., Καλλινικάκη Θ., Κασίμης Χ., Κουζής Ι., Μαλούτας Θ., Ματσαγγάνης Μ., Μητράκος Θ., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Χ., Πετμεζίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Θ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ., Σωτηρόπουλος Δ. Α., Τσακλόγλου Π., Υφαντόπουλος Ι.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενιέρης Δ., Δημουλάς Κ., Καζάνη Α., Κουραχάνης Ν., Παπαδοπούλου Δ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ.

Επικοινωνία και αποστολή περιλήψεων

Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com].

***