Μεταπτυχιακές Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής (Ελλάδα)

 

  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΠΜΣ «Μεθοδολογία και Εφαρμογές στην Κοινωνική Πολιτική» (http://www.koinpolpanteion.gr/met_start.htm)

  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (ΔΠΘ)

ΠΜΣ «Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία» (http://www.socadm.duth.gr/news/2013-05-31-f.sxhtml)

  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

ΠΜΣ «Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική» (http://korinthos.uop.gr/~pms-ekp/)

Share

Περισσότερα...