Μεταπτυχιακές Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής (Ελλάδα)

  • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΠΜΣ “Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής” (http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate)

 

  • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία” (https://pms.socadm.duth.gr/)

 

  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

ΠΜΣ “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική” (http://dsep.uop.gr/pms-ekp/)