Ταυτότητα

Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής (ΕΕΚΠ). Η ΕΕΚΠ είναι ο συλλογικός επιστημονικός φορέας των καθηγητών, ερευνητών και φοιτητών της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα. Σκοπός της είναι η προαγωγή της διδασκαλίας, της έρευνας, του διαλόγου και της γνώσης στο διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής. Αποστολή της είναι η ανάδειξη του ρόλου των κοινωνικών πολιτικών για την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών και για τη διασφάλιση καθολικών κοινωνικών δικαιωμάτων για συλλογική ευημερία. Καθήκον της είναι η ανάπτυξη συνεργασίας/αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της επιστημονικής κοινότητας της Κοινωνικής Πολιτικής στην Ελλάδα και η ενίσχυση ανάλογων διεθνών επιστημονικών/ερευνητικών συνεργασιών.

Η ΕΕΚΠ ιδρύθηκε το 2001 και έχει σήμερα σχεδόν 250 μέλη. Οι επιστημονικές δραστηριότητες της έχουν αφετηρία:

  • τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων (από το 2001), διαλέξεων και ημερίδων (από το 2002), θεματικών σεμιναρίων (από το 2009)
  • την έκδοση συλλογικών τόμων (από το 2004) και πρακτικών συνεδρίων (από το 2010)
  • τη δημιουργία και ανάρτηση ηλεκτρονικού επιστημονικού περιοδικού (από το 2013)

Η ύπαρξη της ΕΕΚΠ εξαρτάται από τη συμμετοχή και τη δράση των μελών της. Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, συμπληρώστε και στείλτε την αίτηση συμμετοχής σας στην Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής info.eekp@gmail.com

Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΕΚΠ

***