Εγγραφή Νέων Μελών

Τακτικά μέλη στην Εταιρεία μπορούν να γίνουν πρόσωπα που ασχολούνται ή έχουν ασχοληθεί με τη διδασκαλία, την πρακτική, την έρευνα ή τη μελέτη του πεδίου της κοινωνικής πολιτικής και έχουν σχετικές πανεπιστημιακές σπουδές ή/και ανάλογη ερευνητική εμπειρία. Δόκιμα μέλη μπορούν να γίνουν προπτυχιακοί φοιτητές σε συναφή με την κοινωνική πολιτική γνωστικά αντικείμενα.

Ετήσια Συνδρομή: 

 • 20 Ευρώ και 
 • 10 Ευρώ για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Αίτηση εγγραφής μέλους

Μελέτες

Μελέτες
Έργα
Συμμετοχή της ΕΕΚΠ στην υλοποίηση του έργου: Φτώχεια και εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσηςστο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (πληροφορίες για το έργο, Μελέτη1Μελέτη 2Σεμινάριο 1, Σεμινάριο 2)


Μελέτες

 

Παπαθεοδώρου, Χ. & Δαφέρμος, Γ., Διαστάσεις της φτώχειας και της αποστέρησης των εργαζομένων στην Ελλάδα και την Αττική, Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010. (κείμενο).

 

Πολυζωΐδης, Π., Σκαμνάκης, Χ. & Τήκος, Ε., Χαρτογράφηση υπηρεσιών, φορέων και οργανώσεων για δράσεις κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αθήνα: Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής, 2010 (κείμενο)

Ετήσιες Εκδόσεις

Ετήσιες Εκδόσεις
Ετήσιες Εκδόσεις της ΕΕΚΠ Η σειρά των Ετησίων Εκδόσεων αντανακλά την προσπάθεια της Εταιρείας να ενισχύσει τον (διε-)επιστημονικό διάλογο και τη δημόσια συζήτηση πάνω σε καίρια κοινωνικά προβλήματα και τις δυνατότητες αντιμετώπισής τους μέσα από μορφές κοινωνικής παρέμβασης που συγκροτούν το πεδίο της κοινωνικής πολιτικής. Έχουν εκδοθεί τα παρακάτω βιβλία:

 

Πετμεζίδου, Μ. & Παπαθεοδώρου, Χ. (επιμ), Φτώχεια και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Αθήνα, Εξάντας, 2004.

 

Μπάγκαβος, Χ. & Παπαδοπούλου, Δ. (επιμ.), Μετανάστευση και Ένταξη των Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γ. Δαρδανός, 2006.

 

Παπαθεοδώρου, Χ & Πετμεζίδου, Μ. (επιμ.), Κοινωνική μεταρρύθμιση και αλλαγές στο μείγμα “δημόσιου”- “ιδιωτικού” στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής, Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου στης Επιστημονικής Εταιρείας Κοινωνικής Πολιτικής   Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2010. (Για να το δείτε σε ηλεκτρονική μορφή πατήστε εδώ).

Πρόκου, Ελ. (επιμ.), Κοινωνικές Διαστάσεις των Πολιτικών στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Συγκριτική και Διεθνής Προσέγγιση, Αθήνα, Διόνικος, 2011.

1ο Τεύχος 2013

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΕΚΠ

1ο ΤΕΥΧΟΣ  2013


Μεταπτυχιακές Σπουδές Κοινωνικής Πολιτικής (Ελλάδα)

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής (Πάντειο Πανεπιστήμιο)

ΠΜΣ “Ανάλυση και Εφαρμογή Κοινωνικής Πολιτικής” (http://socialpolicy.panteion.gr/studies/postgraduate)

 

 • Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης)

ΠΜΣ “Κοινωνική Πολιτική και Κοινωνική Εργασία” (https://pms.socadm.duth.gr/)

 

 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

ΠΜΣ “Ευρωπαϊκή Κοινωνική Πολιτική” (http://dsep.uop.gr/pms-ekp/)

Παράταση Υποβολής Περιλήψεων Μέχρι 31 Οκτωβρίου – 5ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΚΠ (Άνοιξη 2014, Πάντειο Πανεπιστήμιο)

conf

5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο ΕΕΚΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ

Αθήνα, Μάρτιος 2014

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,

Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής

 

Η Επιστημονική Εταιρεία Κοινωνικής Πολιτικής προκηρύσσει το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριό της με θέμα «Κοινωνική Πολιτική και Κρίση: Στο Σταυροδρόμι των Επιλογών». Το Συνέδριο αποσκοπεί στην ανάδειξη πρωτότυπων επιστημονικών θεωρητικών ή/και εμπειρικών προσεγγίσεων για την προαγωγή ενός επιστημονικού διαλόγου που εμπεριέχει δύο θεματικούς άξονες. Πρώτον, το ρόλο της κοινωνικής πολιτικής την εποχή της πολιτικοοικονομικής ρευστότητας και την αντίδραση μέσω κοινωνικών πολιτικών την εποχή της κοινωνικής κρίσης. Δεύτερον, τα μίγματα των επιλογών που προτείνονται για τη ‘νέα κοινωνική πολιτική’ προς τη μετα-κρίση εποχή, στην κατεύθυνση της διάσωσης των συστημάτων κοινωνικής προστασίας και, κυρίως, της κοινωνικής συνοχής. Το διεπιστημονικό ακαδημαϊκό αντικείμενο της Κοινωνικής Πολιτικής συνεκτιμά αναλύσεις και η κοινωνική πολιτική επιχειρεί παρεμβάσεις θεμελιώδεις για την κοινωνική ευημερία. Σήμερα, η ανάγκη για κοινωνικές παροχές διευρύνεται δραματικά, αλλά τα μέσα κάλυψης της ανάγκης αυτής συρρικνώνονται ραγδαία. Η κοινωνική πολιτική καθίσταται ακόμη περισσότερο ευάλωτη στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα αλλά και κρίσιμη για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. Σύμφωνα με το πνεύμα μιας επιστημονικής κοινότητας όπως η ΕΕΚΠ, μέριμνα των μελετητών της Κοινωνικής Πολιτικής πρέπει να είναι η ‘νέα κοινωνική πολιτική’ να παραμείνει ή/και να επανέλθει στην πορεία της ευγενούς συλλογικής αποστολής της. Με γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, με άξονα την αναδιανομή πόρων, με μοχλό μια βιώσιμη ανάπτυξη και με σκοπό τη διασφάλιση ευημερίας για όλους.

Μετά από την αξιολόγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, στο Συνέδριο θα γίνουν δεκτές εισηγήσεις που θα προάγουν τον ευρύτερο δυνατό επιστημονικό διάλογο στις παρακάτω θεματικές ενότητες (που ανάγονται σε τοπικό, εθνικό, υπερεθνικό, συγκριτικό και διεθνές επίπεδο):

 • Κοινωνική πολιτική και κοινωνική ανισότητα
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτική διακυβέρνηση
 • Κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη
 • Συστήματα κοινωνικής προστασίας και σύγχρονες μεταρρυθμίσεις
 • Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης στο σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
 • Κοινωνική πολιτική και πολιτικές λιτότητας
 • Πολιτική απασχόλησης
 • Πολιτική υγείας
 • Κοινωνική πολιτική και φορολογική δικαιοσύνη
 • Οικογενειακή πολιτική
 • Κοινωνική πρόνοια και φροντίδα
 • Κοινωνική εργασία
 • Μεταναστευτική πολιτική και μετανάστευση
 • Κοινωνικά δικαιώματα, κοινωνικές διακρίσεις και κοινωνικός αποκλεισμός
 • Κοινωνική πολιτική και φύλο
 • Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Αντεγκληματική Πολιτική
 • Φτώχεια, αστικός χώρος και στεγαστική πολιτική
 • Περιβαλλοντική πολιτική
 • Κοινωνική οικονομία
 • Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Επιστημονικές προτάσεις εκτός των παραπάνω θεματικών ενοτήτων θα ενταχθούν σε ανεξάρτητη συνεδρία/ες -με την προϋπόθεση να κινούνται στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής.

Το σύνολο των εισηγήσεων θα αναρτηθεί πριν το συνέδριο στη νέα ιστοσελίδα της ΕΕΚΠ (που βρίσκεται στην τελική φάση προετοιμασίας). Επιλεγμένες εισηγήσεις (με τη μορφή επιστημονικών άρθρων) και μετά από περαιτέρω ανώνυμη διττή κρίση, θα περιληφθούν σε συλλογικό τόμο της εκδοτικής Σειράς Κοινωνικής Πολιτικής που προγραμματίζεται να δημιουργηθεί το 2014 και να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΚΠ.

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής περιλήψεων (μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνική ή/και αγγλική γλώσσα) η 31η Οκτωβρίου 2013.

Η ακριβής ημερομηνία του Συνεδρίου θα οριστικοποιηθεί το Σεπτέμβριο προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός χρονικός συνδυασμός ισχυρής παρουσίας προσκεκλημένων συναδέλφων από το εξωτερικό στο χαμηλότερο δυνατό κόστος για την ΕΕΚΠ (με τη συνεργασία/συνδρομή Πανεπιστημιακών ερευνητικών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αλεξίου Α., Βενιέρης Δ., Γράβαρης Δ., Δημουλάς Κ., Καλλινικάκη Θ., Κασίμης Χ., Κουζής Ι., Μαλούτας Θ., Ματσαγγάνης Μ., Μητράκος Θ., Παπαδοπούλου Δ., Παπαδόπουλος Α., Παπαθεοδώρου Χ., Πετμεζίδου Μ., Σακελλαρόπουλος Θ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ., Σωτηρόπουλος Δ. Α., Τσακλόγλου Π., Υφαντόπουλος Ι.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βενιέρης Δ., Δημουλάς Κ., Καζάνη Α., Κουραχάνης Ν., Παπαδοπούλου Δ., Σκαμνάκης Χ., Στρατηγάκη Μ.

Επικοινωνία και αποστολή περιλήψεων

Α. Καζάνη [info@eekp.gr], Ν. Κουραχάνης [n.kourachanis@gmail.com].

***

Links

 

Ελληνικά Ακαδημαϊκά Τμήματα:

 

 

 

 • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου): http://dsep.uop.gr/

 

Ακαδημαϊκά Τμήματα του Εξωτερικού:

 

 

 

 

 

 

Άλλοι Σύνδεσμοι: