Social Quality Indicators (2002)

 

Social Quality Indicators

(Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Κοινωνική Ποιότητα)

 

Κεντρικός ομιλητής: Dr. Laurent van der Maesen, (European Foundation of Social Quality)

Ιούνιος 2002, Αθήνα