Κοινωνική Πολιτική Τεύχος 15

Editorial

Ανδρέας Φερώνας, Βάρβαρα (Μπέρρυ) Λαλιώτη, Κοινωνική Πρόνοια: Μια επισκόπηση του πεδίου

Κωνσταντίνος Γεώρμας, Από τις ανεκπλήρωτες μεταρρυθμίσεις της κοινωνικής πρόνοιας στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)

Μενέλαος Θεοδωρουλάκης, Η μεταρρύθμιση της κοινωνικής πρόνοιας στην Ελλάδα: οικονομικά και ποσοτικά δεδομένα με έμφαση στις μεταβολές του μείγματος ευημερίας

Δημήτρης Απίστουλας, Δήμητρα Νίκου, Η έννοια της ευαλωτότητας και η τυποποίηση των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο ελληνικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Μαρία Στρατηγάκη, Ολοκληρωμένες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στον Δήμο Αθηναίων

Σάββας Βαμβακίδης, Γεώργιος Φιλιππίδης, Σεβαστή Χατζηφωτίου, Η Τεκνοθεσία και η Αναδοχή Ανηλίκων ως Θεσμοί Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα

Προκήρυξη 3ου Τεύχους Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική

teekp_logo

Πρόσκληση προς του εισηγητές του 5ου Συνεδρίου της ΕΕΚΠ

 

 

Το ΔΣ της ΕΕΚΠ καλεί όσους από τους εισηγητές του 5ου Διεθνούς Συνεδρίου ενδιαφέρονται για τη δημοσίευση της εισήγησής τους στα επόμενα τεύχη του Επιστημονικού Περιοδικού Κοινωνική Πολιτική να την υποβάλλουν αφού την επεξεργαστούν και μετατρέψουν σε μορφή επιστημονικού άρθρου σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο έγγραφο με τίτλο «Προδιαγραφές Υποβολής Επιστημονικών Άρθρων». Τίθεται υπόψη των συγγραφέων ότι το άρθρο στη νέα του μορφή θα υποβληθεί σε αξιολόγηση από ανώνυμους κριτές. Η σειρά δημοσίευσης θα κριθεί από τη συντακτική επιτροπή του περιοδικού κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εργασιών και ολοκλήρωσης της αξιολόγησής τους. Σε περίπτωση ύπαρξης θεματικής συνάφειας από σεβαστό αριθμό άρθρων θα εξεταστεί η προοπτική κυκλοφορίας ενός ειδικού αφιερώματος ή αυτοτελών ενοτήτων.

 

Το Δ.Σ. και η Συντακτική Επιτροπή καλούν επίσης όλα τα μέλη, συνεργάτες και φίλους του περιοδικού να υποβάλλουν για δημοσίευση κάθε μορφής επιστημονική εργασία, όπως άρθρα, έρευνες, αποτελέσματα συνεδρίων ή κάθε μορφής επιστημονικών συζητήσεων, βιβλιοκριτικές, βιβλιοπαρουσιάσεις, ή γνωστοποίηση εξαιρετικών βιβλιογραφιών, ελληνικής και διεθνούς, γύρω από τα θέματα της κοινωνικής πολιτικής και των άμεσα συναφών πεδίων.

1ο Τεύχος 2013

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΕΚΠ

1ο ΤΕΥΧΟΣ  2013