Εγγραφή μελών

Η οικονομική στήριξη της ΕΕΚΠ είναι σημαντική για τις μελλοντικές της δράσεις και για αυτό  καλούμε  τα μέλη να  καταβάλουν τη συνδρομή τους.

Το ύψος της συνδρομής είναι 20,00 ευρώ ετησίως και 10 ευρώ για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες/-ισσες και μεταπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες.

Μπορείτε να καταθέσετε το ποσό της  συνδρομής σας στο Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΕΚΠ στην Τράπεζα Πειραιώς, σημειώνοντας το ονοματεπώνυμό σας.

IBAN: GR61 0172 0820 0050 8207 5504 726  (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ)